Faginnhold

  • Grunnkurs Robotteknologi
  • Grunnkurs Cybersikkerhet
  • Informasjonsteknologi
  • Nettverksteknologi
  • Virtualisering og skybaserte tjenester
  • Industrielle kontrollnettverk.
  • Smarthus og intelligente bygninger.
  • Internet og Things (IoT)
  • Cybersikkerhet for informasjonsnettverk (IT)
  • Cybersikkerhet for operasjonell teknologi (OT).