Grunnkurs robot

Grunnkurs robot

3D Printing av griperedskap

Et antall elever har ønsket å lære seg litt om 3D-Printing.

Det kan kanskje være en god ide å forsøke på å utarbeide nye “griperedskaper” til roboten ved hjelp av 3D-Printing.

På roboten sin hjemmeside så finnes det ferdige “3D modeller” for “griperedskap” som vi kan printe ut.

En annen interessant utfordring for 3D modellering og 3D printing ville kanskje være å forsøke å framstille reservedeler elelr kanskje til og med å utarbeide en “klone” av roboten.