Grunnkurs robot

Grunnkurs robot

Bevegelse rundt akser

Det er ganske vanlig for industriroboter at de kan bevege seg rundt 6 akser, vi snakker da om en 6-akset robot eller en robot med 6 grader av frihet. Videoen under forklarer litt omkring dette prinsippet.

 

Ettersom det jo er bevegelsen av disse leddene som får robotarmen til å bevege seg til de ønskede posisjonene, så forstår vi det at de motorne som får disse leddene til å bevege seg i riktig vinkelposjon blir til en nokså viktig faktor for robotens operasjon og virkemåte.

Det finnes to hovedprinsipper for å kontrollere vinkelen til disse robotaksene. Det ene er ved hjelp av “styring”. Den andre metoden baserer seg på “regulering”. Til styring så bruker vi en steppermotor. Til regulering så bruker vi en servomotor. Det er mest vanlig å bruke servomotorer til styring og regulering av robotarmer i dag.