Grunnkurs robot

Grunnkurs robot

Forskjellige typer robot

I følge den norske utgaven av Wikipedia så skal ordet “robot” komme fra det tsjekkiske ordet robota som betyr “arbeid”. Det dreier seg altså om en “maskin” som kan utføre en eller annen type “arbeid”.

Her har vi kanskje en litt morsom type robot fra et firma som heter Boston Dynamics og som produserer og leverer både 2 og 4-beinte roboter.

Opphav: Boston Dynamics

Det kan jo se ut som at også roboter kan være litt påståelige.

Opphav: Boston Dynamics