Grunnkurs robot

Grunnkurs robot

Industriroboter

Opphav: NRK Skole

Industriroboter brukes til automatisk produksjon og til å ivareta repitive (gjentatte) oppgaver i industrien. Roboter er spesielt godt egnet til denne typen arbeidsoppgaver og økt produksjon leder jo til økr inntjenbing, slik at dette er en mye brukt type robot.

Arbeidsoppgaver som er godt egnet til “robotisering” er arbeidsoppgaver som:

  • Flytting av gjenstander.
  • Montering.
  • Lakkering.
  • Sveising
  • Sliping av metalldeler.

Dette er en reklamefilm for Universal Robots som kanskje gir et lite inntrykk av hva industriroboter kanskje kan brukes til.

Opphav: Universal Robots

Norge er ellers et av de landene i Europa som foreløpig har en forholdsvis liten bruk av denne typen roboter i sin industriproduksjon. Man regner med at antallet roboter vil øke på i nokså stor grad i løpet av den froholdsvis nære framtid.