Grunnkurs robot

Grunnkurs robot

Master-slave roboter

Master slave roboter brukes i mange sammenhenger der det er nødvendig eller ønskerlig å kunne foreta en form for litt presis fjernstyring av roboter. Dette prinsippet kan for eksempel brukes i forbindelse med arbeidsoperasjoner på havbunnen, eller for kirurgiske operasjoner inne i menneskekroppen. Filmen under viser noe av grunnprinsippet for virkemåten. Det finnes en master som operatøren gir beskjed om “ønskede bevegelser” og så repiterer “slaven” bevegelsene til masteren.

 

I videoen under så følger det litt informasjon omkring roboter i en medisinsk sammenheng.