Grunnkurs robot

Grunnkurs robot

Programmering av roboten 2

Vi har sett på helt grunnleggende, hvordan vi kan programmere roboten ved hjelp av de eksemplene som flugte med i monteringsanvisningen.

Prinsippet ser ut til å være at vi først “nullstiller” roboten ved at armen stilles inn slik at den peker rett opp.

Etter at styringen er “nullstilt” så kan vi styre roboten til ønsket posisjon ved at vi utarbeider en “sekvensstyring” der det for hver sekvens finnes en kombinasjon av 6 stk vinkelposisjoner, representert ved hvert sitt tall.

Av det jeg har funnet fram til, fram til nå, så finner jeg ikke beskrivelse av noen metode for å kunne vite hva hver av disse tallverdiene skal være for å kunne styre robotarmen fram til ønsket prosisjon.

En måte å løse dette på kan kanskje være å utarbeide et styringsprogram der vi kan styre robotarmen fram til ønskede posjoner ved hjelp av potmetere og så lese ut via seriekkommunikasjon hva disse tallverdiene er når robotarmen står i ønsket posisjon.

Jeg har ikke prøvd ut dette, men det skulle jo i teorien kunne fungere, og dere som er elever og som jobber med prosjektet kan jo sjekke ut om dette kan fungere i praksis.