Grunnkurs robot

Grunnkurs robot

Roboten vår

Robotarmen vår er av type Arduino Tinkerkit Braccio og så har vi kjøpt den hos Kjell og Co

Den er laget av plast, men den har 6-bevegelige akser likt med en virkelig industrirobot og den fungerer ut i fra de noenlunde tilsvarende prinsippene som det som gjelder for en Industrirobot. Derfor så mener vi at det legger “mye god læring” i å bygge opp denne roboten og å få den til å fungere.