Grunnkurs robot

Grunnkurs robot

ROV – Undervannsroboter

ROV står for “Remotely Operated Vehicle” eller på norsk FU – “Fjernstyrte undervannsoperasjoner”. ROV’en består hvoedsaklig av to deler. 1. Selve den “plattformen” som beveger seg gjennom vannet og 2. En eller flere robotarmer. (Det finnes også en hel del annet utstyr som behøves for å opperere en ROV, men for enkelhets skyld, så er dette utelatt i denne framstillinger.) Vi nøyer oss med å se på et par videoer som handler om ROV.

Video 1:

Opphav: Smithsonian Channel

Video 2: