Grunnkurs robot

Grunnkurs robot

Servomotoren

Videoen under beskriver noen servomotorer som er typisk i bruk innenfor industrielle løsninger:

 

For hobby og “hjemmeelektronikk” så benytter vi en litt enklere type servomotor.

Selv om utførelsen er enklere og “billigere” enn de industrielle servomotorene så er virkemåten i prinsipp den samme.

Over: Servo for Arduino og annen hobbyelektronikk.

Alle servomotorer baserer seg på bruken av en reguleringssøyfe som “regulerer” servomotoren fram til ønsket posisjon. Vi har med andre ord å gjøre med “posisjonsregulering”. Den type servomotor som vi arbeider med i fobindelse med robotprosjektet har en innebygd regulator og reguleringssløyfe. Den mottar er analogt styresignal ved hjelp av en spesiell type pulsbreddemodulasjon.