Grunnkurs robot

Grunnkurs robot

Steppermotoren

Her er en video som foklarer de grunnleggende prinsippene bak steppermotoren.

Filmen over beskriver prinsippene bak steppermotoren.

Her har vi en ganske utdypende beskrivelse av den type steppermotor som vi kan bruke i forbindesle med Arduino og Raspberry PI.

Over: Steppermotor for Arduino

Steppermotoren baserer seg på styring i små og ganske nøyaktige steg. Steppermoren benytter seg ikke av regulering eller en “tilbakekoblet slyfe“.