Grunnkurs robot

Grunnkurs robot

Styring og regulering

Situasjon A – Styring

Her står «vår mann» utenfor dusjen. Han vet ikke hvor varmt det er i dusjen. Han kan «styre» vanntemperaturen, men han får ingen «feedback» eller «tilbakemelding» om hvor varmt det er. Dette er da en «styrt prosess» men ikke en «regulert prosess» på grunn av at tilbakemeldingen fra prosessen mangler.

Her har vi et «blokkdiagram» for denne prosessen. Vi ser at «tilbakemeldingen» mangler.

 

Situasjon B – Regulering

 

Mannen har nå bevegd seg inn i dusjen. Han måler temperaturen ved hjelp av sitt måleinstrument som er «huden». Han kan regulere temperaturen til det helt riktige nivå, «akkurat passe smålunkent for en dusj». Vi har nå å gjøre med et «tilbakekoblet system» eller en «regulering».

 

Her ser vi et «blokkdiagram» som beskriver dette nye «tilbakekoblede systemet». Huden fungerer som måletransmitter som sender et tilbakekoblet målesignal til «regulatoren» som sannsynligvis er «mannens hode». Mannen bruker så et «forstillingselement» som er «hånden» til å stille inn et «pådragsorgan» som er «varmtvannskrana».

En steppermotor oppfører seg på mange måter som et ganske nøyaktig styringssystem, uten tilbakekobling. En servomotor har en tilbakekoblet sløyfe og den inneholder et “reguleringssystem”.