Grunnkurs robot

Grunnkurs robot

Vår type robot

Det finnes en mengde forskjellige dataprogrammer og teknisk utstyr som man setter merkelappen “robot” på, men her i denne beskrivelsen så vil vi forsøke å begrense oss til den type robot som kanskje kan ha en teknisk og praktisk anvendelse innenfor industri og elektrofagene. Dette kanskje først og fremst ulike typer industriroboter og master-slave roboter.

Den roboten som vi har kjøpt inn av type TINKERKIT BRACCIO ROBOT er laget av plastikk, men det er stadig vekk en 6-akset robot som fungerer ut i fra de samme prinsippene som en industrirobot. Den skulle sånn sett være et godt utgangspunkt for å lære seg litt om virkelige industriroboter og andre robotarmer for profesjonelt bruk.