Programmering

Programmering

Programmering med Arduino

Vi kan bruke Arduino for styring og kontroll av Roboten. Arduino programmeres vanligvis ved hjelp av Arduino IDE og man bruker et programmeringsspråk som ligner på programmeringsspråkene C og C++. Vi kan alternativt også bruke Rasperry PI for styring av roboten. Raspberry PI programmeres enklest i Python.

IDE står for “Integrated Develoment Environment” eller “Integrert utviklingsmiljø”.