Websider

Websider

Hva er forskjellen på en “Statisk” og en “Dynamisk” Webside?

Statiske websider.

Websider kan ligge lagret på serveren på to helt forskjellige måter. Det kan være at det ligger en ferdig laget webside på serveren, alt det innholdet som behøves for å bygge opp websiden, HTML kode, CSS script og JavaScript, billedmateriale og alt annet som behøves for “å vise fram” webside. Da snakker vi om en “statisk webside”.

Vi kaller en slik webside for “statisk” på grunn av at den er slik som den er, på et vis “statisk og uforandelig” og “ferdig produsert”.

Hvis vi skal foandre innholdet i en “statisk webside” så kan vi for eksempel laste ned innholdet til egen PC, og så kan vi redeigere det om, slik som vi ønsker det, og så laste det opp igjen senere.

Produksjon av statiske websider er ganske tungvint, så derfor så finnes det også en annen metode.

Dymamiske websider.