Websider

Websider

Hva er “Software as a Service”?

SaaS eller “Software as a Service” er definert av “bransjen” eller de firmaene som leverer slike tjenester til å være en komplett programtjeneste levert over Internett. Et eksempel på en slik tjeneste er Office365 fra Microsoft.

WordPress.com inneholder også en slik “ferdig oppsatt tjeneste” for publisering av websider på nett. Når vi bruker wordpress.com så behøver vi ikke å tenke på slike ting som drift av server og installsjon av programkode. WordPress.com settet opp hele publiseringsplattformen WordPress for oss, og det eneste som vi behøver å tenke på er å utarbeide innhold til websidene.

WordPress.com finnes både som en gratis tjeneste for publisering av websider på Internett og wordpress.com finnes også som en kommersiell tjeneste med en del flere muligheter enn gratistjenesten. Man kan for eksempel bruke ens eget domene. (Eksempel: https://wikipedia.org)

Det er en begrensning i tjenester basert på SaaS, for eksempel wordpress.com Tjenesten produseres “forholdsvis likt” for et stort antall brukere. De themes som man vil bruke til å endre utseendet er bestemt av wordpress.com De “plugins” som man ønsker å bruke for å endre websidenes funksjonalitet er også bestemt av wordpress.com

Hvis man ønsker å ha “full frihet” til å skape det design som man måtte ønske og til å legge til de funksjonene som man måtte lnske, så vil man ha behov for å kjøre WordPress programmet enten på ens egen server eller på et webhotell. Det ligger i sakens natur at den aller største graden av frihet følger av å kjøre WordPress på en server som man kontrollerer selv.

Det finnes 3 forskjellige vanlige begreper som beskriver kjøp av ulike tjenester:

SaaS – Software as a Service – Da kjøper man eller bruker man en komplett programtjeneste via Internett.

PaaS – Platform as a Service – Da leier man hardare servere og operativsystem fra et datasenter, men selve programvaren som produserer tjenesten installerer og drifter man selv.

IaaS – Infrastrukture as a Service – Da leier man selve serverne, mens man selv står for installasjon av all programvare, inklusive operativsystemer og den programvare som produserer den ønskede tjenesten.

Linker hos Microsoft: