Websider

Websider

Om å “kjøre” WordPress på egen server

Hvis man ønsker å utnytte alle de mulighetene som finnes i WordPress, da behøver man å laste ned programvaren fra wordpress.org og installere den på en server som man til en viss grad kontrollerer selv.

Enten så kan man sette opp en server som man har 100% kontroll over, eller så kan man benytte et webhotell som gir mulighet til å installere wordpress. Det finnes i den sammenheng en del webhotell som har ferdige installasjonsprogrammer for WordPress som gir det man kaller for en “one click installation”. (Automatisk installasjon.)

Hvis man skal installere WordPress fra en server som man har satt opp selv, så er dette adessen for nedlasting:

“Egen server” kan også være din egen PC. Det er fullt ut mulig å installere en Apache webserver på din egen PC og så intallere WordPress på denne “lokale serveren”. Det er fullt ut mulig å utvikle websidene på din egen PC og så i ettertid kopiere websidene over på en server som er koblet opp mot World Wide Web.

Hvordan vi kan “kjøre” WordPress på egen PC beskriver vi i et eget “avsnitt” som handler om Xampp.